AQUA BA je občianske združenie na podporu akvaristiky, teraristiky, chovateľstva a ochrany prírody. Našou hlavnou náplňou je organizovanie predajných výstav Akvárium Terárium. Ďalšie naše aktivity sú zamerané na vzdelávanie dospelých a detí v oblasti chovateľstva tropických rýb a iných živočíchov a činností s tým spojené - pestovanie rastlín, chov a lov kŕmnych živočíchov, realizácia chovných zariadení, tématická knižnica, organizácia výletov za chovateľmi po celej strednej a západnej Európe. V budúcnosti plánujeme zorganizovať expedície do domoviny našich chovacov.

Pandémia COVID-19

covid 19